Fra navnenote til biografi – sådan vinkler du et menneske

KØBENHAVN, 13.-15.NOVEMBER 2024


Hvordan er det at være de andre? Sådan lyder en grundlæggende nysgerrighed hos de fleste mennesker. Derfor er portrættet et kendt og elsket format i journalistikken. På dette kursus går vi helt tæt på kunsten at fremmane et menneske.

Illustration: Clara Jetsmark

Hvordan trækker man essensen frem uden at forsimple? Hvad kræver det i researchfasen? Og hvordan kan den klassiske genre fornyes og bruges bedre og mere varieret i både korte og lange formater?

Kursuslederne Line Vaaben og Rikke Hyldgaard er begge erfarne journalister og forfattere inden for genren og har en stribe roste kurser om menneske- og portrætjournalistik bag sig. Du kan derfor se frem til et veltilrettelagt forløb, hvor du lærer effektive metoder, får friske perspektiver og præsenteres for opdateret viden og stærke eksempler.

Hvad får du med hjem?

Fokus er på det konkrete og anvendelige. Målet er, at du forlader kurset med ideer, researchmetoder og fortællegreb, som kan bruges med det samme, men også med refleksioner over egen praksis og forhåbentlig lyst til at udvikle og udfordre den.

Portrættet er en oplagt scene for udvikling af fortælleformer og for større diversitet i mediebilledet. Et portræt kan perspektivere nyhedsbilledet, men det kan også stille livets store spørgsmål. Og som alle andre menneskehistorier kan det både underholde og formidle forståelse. Derfor kan det benyttes overalt i journalistikken, og kurset griber fat om både det korte og helt lange format og om historier med såvel kendte som ukendte, historiske som nulevende personer i centrum.

Hvad skal vi?

Gennem oplæg og øvelser får du værktøjer til at researche, møde og beskrive et menneske. Du ideudvikler med udgangspunkt i din egen arbejdsvirkelighed. Vi arbejder med interviewteknikker og forholder os til det gode kildemøde og til etikken i journalistik med mennesker i centrum. Undervejs skal du både skrive, interviewe og ideudvikle.

Som undervisere lægger vi vægt på feedback og på udveksling af holdninger og erfaringer. Du vil desuden møde relevante gæstelærere, som bidrager med metoder og eksempler fra deres arbejde.

Program:

Dag 1
Hvad er og kan et godt portræt?
Vi får grundbegreberne på plads og ser på menneskers kraft i journalistikken. Hvilke behov stiller portrætter hos læseren? Hvor har genren det godt? Og hvor kunne den med fordel udvikles? Dagen fokuserer på ideudvikling med afsæt i konkrete typer og eksempler.

Dag 2
Hvordan vinkler du et menneske?
Denne dag skal det handle om karaktertegning. Hvad skal man lede efter, og hvilke fortællegreb kan man bruge, når man skal beskrive noget så komplekst som et menneske? Vi ser nærmere på interview- og researchteknikker. Vi går tæt på mødet med kilden og interviewets etik og psykologi. Og vi afprøver det hele med øvelser.

Dag 3
Hvordan skriver du et fængende portræt?
Med inspiration fra den fortællende journalistik og en stribe inspirerende eksempler fordyber vi os i skrivefasen. Kursisterne introduceres til konkrete fortællegreb, der kan bruges i både det helt korte og det helt lange portræt. Deltagerne får vigtige redskaber til at strukturere stoffet. Og undervejs bliver der tid til feedback og grundig opsamling på kurset, så vi sikrer, at læringen kan tages med hjem og bruges med det samme.

Hvor foregår det?

Kurset afholdes i MBKs lækre kursuslokaler i det indre København.

Prisen inkluderer let morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og vand i løbet af dagen.

Hvem har glæde af kurset?

Kurset henvender sig primært til skrivende journalister og redaktører på nationale, regionale og lokale dagblade, fagblade, magasiner, forlag og i organisationer. Hvad enten du skriver om kendte eller ukendte, dækker navnestof, økonomi, livsstil eller politik – eller er optaget af, hvordan menneskehistorier kan bidrage til trafik, diversitet og udvikling, klæder kurset dig på til at angribe arbejdet mere kreativt. Vi bruger eksempler i både lyd og billede, ligesom mange principper vil være fælles for alle medietyper, så journalister fra elektroniske medier kan også få udbytte af kurset.

Bindende tilmelding:

Din tilmelding er bindende, når du har modtaget besked om, at du er optaget på kurset, men selvfølgelig kan du komme i en situation, hvor du må melde fra. Hvis det sker mere end fire uger før kursets start, koster det en administrationsafgift på kr. 1000. Ved afbud mindre end fire uger før kursets start, opkræver vi – uanset årsagen – den fulde pris.

Hvis du har tilmeldt dig privat, dvs at du selv og ikke din arbejdsplads skal betale, har du dog 14 dages fortrydelsesret, jf Forbrugeraftaleloven. Herefter er din tilmelding bindende.

Er din arbejdsplads ikke medlem af PU, kan du tilmelde dig ved at sende os en mail.